Tag Archives: چاه جمکران

در کنار مسجد جمکران, چاهی است که مردم نامه هایی را مینویسند و داخل آن میندازند به امید اینکه امام زمان براورده و بخیر کند آیا این مسایل خرافاته؟

چاه جمکران

Read More »

سلام.خسته نباشید.چرا مردم خواسته هاشون رو روی کاغذ مینویسند و در چاه جمکران میندازند?

چاه جمکران

Read More »